Skip to main content

Når du skal opføre nye kontorer, butikker eller andre erhvervslokaler, vil du sandsynligvis støde på begrebet “energiramme”. Men hvad er en energiramme egentlig, og hvorfor er den så vigtig?

Hvad er en energirammeberegning?

En energirammeberegning er en lovpligtig og detaljeret vurdering af en bygnings forventede energiforbrug baseret på dens konstruktion og systemer. Denne beregning er essentiel, fordi den sikrer, at bygningen opfylder de minimumskrav, der er fastsat i BR18 (bygningsreglementet).

Processen for energirammeberegning

For at lave en energirammeberegning skal vi igennem flere trin:

 1. Skitsetegninger og målinger
  • Først udarbejder vi skitsetegninger af bygningen, som inkluderer nøjagtige mål på vinduer. Dette er et minimumskrav for energirammen.
 2. Tekniske installationer og værdier
  • Alle tekniske installationer og andre værdier, som ikke er fastsat, udfylder vi som energikonsulenter efter vores erfaring. Dette inkluderer:
   • Varmekilder (fx fjernvarme, varmepumper)
   • Varmtvandsvekslere eller direkte varmtvandsbeholdere
   • Varmefordelingssystemer (fx gulvvarme eller radiatorer)
   • Ventilationsanlæg og cirkulationspumper
   • U-værdier på vinduer og døre

Evaluering og rådgivning

Ved afslutningen af beregningen kan vi konkludere, om bygningen overholder de minimumskrav, der er fastsat i BR18. Hvis bygningen ikke opfylder kravene, rådgiver vi proaktivt om, hvordan du kan forbedre bygningens design og systemer for at overholde kravene.

KNN Energirådgivning ApS

Hos KNN Energirådgivning ApS slipper vi aldrig sagen, før bygningen er færdig og alle krav er opfyldt. Vores mål er at sikre, at din bygning ikke kun overholder lovgivningen, men også er så energieffektiv som muligt.