Energimærkning

Lad os klare den lovpligtige energimærkning

Tilbud på energimærkning, tilstandsrapport og elrapport

Få en GRATIS, snak omkring udførelse af energimærkning, tilstandsrapport og elrapport.

ELLER bestil en energimærkning

ELLER bestil hele pakken; energimærkning, tilstandsrapport og elrapport

Professionel, hurtig og nem proces

Skal du sælge dit hus privat, eller sælge eller udleje en erhvervsejendom, er det lovpligtigt, at der findes en energimærkning af ejendommen. Vi kan stå for energimærkning, uanset om du skal sælge eller købe.

KNN Energirådgivning står altid til rådighed, og vi tager os af processen fra start til slut. Vi sørger for, at jeres nye energimærke godkendes og registreres, så det er gyldigt og opfylder de lovmæssige retningslinjer. Herefter skal I ikke spekulere over jeres energimærkning de næste 10 år.

Let og enkel proces i tre trin

📞 Kontakt os på +45 72 10 80 06 eller udfyld formularen
🏘️ Vi kommer på besøg hos dig, når det passer jer
📋 Vi fremsender rapporten om din energimærkning

Komplet pakke med energimærkning, tilstandsrapport og el-rapport

Vi tilbyder en komplet pakke i forbindelse med hussalg, som indeholder: energimærkning, tilstandsrapport og el-rapport.

Pakkeprisen for ovenstående ligger fra kr. 9.000,- afhængig af opgavens omfang.

Kontakt os for en uforpligtende snak og pris på netop din ejendom.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål kan vi træffes på:

+45 72 10 80 06

eller skriv dit telefonnummer og tryk “Ring mig op” så kontakter vi dig.


  Energimærkning hos KNN energirådgivning

  1. Indledende snak

  Kunden kontakter os for en uforpligtende snak omkring opgaven, og vi giver en god pris ud fra opgavens omfang.

  2. Vi kommer på besøg

  Vi kører ud og besigtiger ejendommen og laver dataindsamling

  3 Færdig rapport

  Vi udfører energimærket fra kontoret og fremsender, når det er færdigt til kunden

  Vores priser er altid inkl. alt og ingen efterregning. Heriblandt også indberetning til energistyrelsen.

  En snak omkring energimærkning

  koster ingenting

  Du kan få en gratis, professionel og helt uforpligtende snak omkring energimærkning af din ejendom.

  Har du spørgsmål kan vi træffes på: +45 72 10 80 06

  Energirådgiver Niclas Rieper

  Ekspert i energimærkning

  Ønsker du en hjælpende hånd i forbindelse med energimærkning, så kontakt os for en uforpligtende snak og et tilbud.

  E-mail: niclas@knnenergiraadgivning.dk
  Telefon: +45 72 10 80 06

  Alt omkring Energimærkning

  Hvilke bygninger skal energimærkes?

  Alle huse der er nyopførte på 60 kvm eller større skal have en energimærkning som et bevis på at bygningen overholder energikravene i det gældende bygningsreglement.

  Bygninger der anvendes til beboelse eller erhverv skal have et energimærke ved enten salg eller ved udleje. Energimærkning er gældende for:

  • Familiehuse og række, -kæde eller dobbelthuse
  • Komplekser af ejerlejligheder
  • Andelsboligerbygning, anparter og aktier i boligfællesskab
  • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger

  Ved salg af en lejlighed, ejer- eller andelsbolig i en etageejendom skal ejeren eller andelsforeningen betale for energimærkningen og stille den til rådighed for sælger.

  For anparts/andels parcelhuse og række, kæde- og dobbelthuse har den enkelte ejer pligt til at få udarbejdet et energimærke for boligen ved salg.

  Ved offentlige bygninger, skal der altid være et gyldigt energimærke ved bygninger over 250m2. Ved offentlige bygninger mellem 60-250m2, skal der blot energimærkes ved salg eller udlejning.

  Skal ikke energimærkes

  Nogle bygninger er fritaget for den lovpligtige energimærkning. Det er:

  • Sommerhuse
  • Tilbygninger
  • Kolonihavehuse
  • Garager
  • Carporte
  • Udhuse fritliggende bygninger med etageareal på under 60 kvm samlet
  • Bygninger, der efter aftale skal rives ned efter salg
  • Fredede bygninger (Bevaringsværdige bygninger ikke undtaget)

  Fælles energimærkning

  Hvis der foresfindes flere bygninger på samme ejendom skal de som udgangspunkt energimærkes enkeltvis, men kan samles i én energimærkerapport.

  F.eks kan udarbejdes fælles energimærkerapport for flere bygninger – f.eks. nyopførte række-, kæde-, og dobbelthuse – hvis der ved afslutning af byggeriet er en fælles energiramme for det samlede.

  Annonceringspligt

  Der skal ved annoncering i kommercielle medier for salg synliggøres et energimærke. Dette er gældende for både ejendomsmægler og for private.

  Gyldighed

  En energimærkning fra KNN Energirådgivning gælder efter lov 10 år. Hvis der laves væsentlige ændringer i energiforbrug så skal der laves ny energimærkning.

  Ansvar for energimærkning

  Det er sælger eller udlejers ansvar at sørge for energimærkningen af ejendommen. Sælgeren af ejendommen skal udlevere energimærkningsrapporten til ejendomsformidleren f.eks ejendomsmægler forud for reklamering for sælgers ejendom.

  Sanktioner

  Energistyrelsen kan give påbud, hvis gældende lovgivning ikke bliver overholdt.

  Hvem foretager energimærkningen?

  En energimærkning skal foretages af et certificeret energimærkningsfirma som er ekspert i energi og certificeret i henhold til iso-standarder for kvalitetssikring.

  Energimærkningens betydning for køber

  Energimærkningen har til hensigt at give et overblik over hvor dyr en ejendom er i el og varme.

  Klager over energimærkning

  Der kan klages over energimærkningsrapporter indtil et år efter de er blevet udformet. Det er Energistyrelsen der er myndighed på dette område og på deres hjemmeside kan du finde information omkring klage.