Energitilskud

Vidste du, at du har mulighed for at søge om tilskud, når du får lavet en energioptimering?

Et af kravene for at du kan ansøge om energitilskud hos energistyrelsen er at du har en gyldig energimærkningsrapport på dit hus.

Har du en energimærkningsrapport som er fra 1. oktober 2012 eller senere kan din rapport være gyldig for at kunne ansøge om tilskud, medmindre du har lavet forbedringer siden rapporten blev udarbejdet.

Kontakt os, så kan vi være behjælpelig med at finde ud af om din energimærkningsrapport er gyldig for at du kan ansøge om tilskud.

KNN Energirådgivning er autoriseret energimærkningsfirma og vi kan derfor tilbyde dig denne ydelse.

Honorar for udarbejdelsen af din energimærkning er tilskudsberettiget.

Læs mere ⟶

KNN Energirådgivning

Tilskudsordning

I forbindelse med folketingets vedtagelse af ny klimalov indeholder denne lov også ny tilskudsmuligheder til energiforbedringer. Den nye ordning er gældende i årene fra 1. oktober 2020 – 2024.

Den nye ordning vil blive administreret centralt fra Energistyrelsen og indeholder 2 puljer – henholdsvis:

  • En erhvervspulje hvor der afsættes en pulje på 300 mill kroner hvert år – primært til energiforbedringer i erhvervs- og industri virksomheder
  • En boligpulje hvor der afsættes en pulje på 200 mill kroner hvert år

Vi giver dig her overblikket over de væsentligste informationer til den nye ordning samt hvordan dine muligheder er for at søge tilskud til dine fremtidige energispareprojekter.

Boligpuljen:

– Tilskud til omlægning fra bio-, olie- og gas kedler til luft til vand/ jordvarmepumper

– Tilskud til efterisolering af loft, facade og terræn dæk/ gulve.

For at du kan søge om tilskud er det et krav at du har gyldig energimærkning på din bolig. I forbindelse med folketingets vedtagelse af ny klimalov indeholder denne lov også.

For dig som boligejer der overvejer at skifte din bio-, olie eller gaskedel ud med en luft til vand/jordvarmepumpe er der betydelige tilskudskroner der er værd at ansøge om.

Tilskudsbeløb er anslået helt op til kr. 25.000,-

Tilskudsbeløbet vil være afhængig af husets størrelse samt energiklasse

Som slutbruger skal du under den nye ordning selv søge om tilskud direkte ved Energistyrelsen og opnå tilsagn til dit energibesparende projekt, inden investeringen igangsættes. Som slutbruger beslutter du selv, om du ønsker en rådgiver eller tilsvarende til at hjælpe dig i eksempelvis ansøgnings-, dokumentations- eller teknikprocessen

KNN Energirådgivning kan udover udarbejdelse af energimærkning ligeledes yde rådgivning og vejledning i håndtering af ansøgninger om tilskud via Boligpuljen.

Erhvervspuljen:

Denne vil primært tilgodese alle energibesparende tiltag – primært omkring produktion.

KNN Energirådgivning kan være behjælpelig med beregninger og administrationsrådgivning.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til den nye energispare tilskudsordning.

Ring til Kristina på: +45 72 10 80 06 eller skriv til os på: kd@knnenergiraadgivning.dk

Energispareordningen 2021

For at ansøge om energitilskud skal du have en gyldig energimærkningsrapport.

Denne rapports beregnede netto energibehov er grundlag for beregning af tilskuddets størrelse.

Du får udover energitilskuddet også tilskud til udarbejdelsen af energimærkningen, som tager udgangspunkt i en fast defineret model.

Hos KNN Energirådgivning er vi autoriseret i at udarbejde energimærkningen, og vi er derfor klar til at hjælpe dig med denne del af ansøgningskravet.

Kontakt os gerne hvis vi skal hjælpe dig.

KNN Energirådgivning logo

Tilskud til andre energioptimeringer samt renoveringsstøtte til almene boligforeninger via landsbyggefonden.

Du kan søge støtte til renoveringer, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver.

Almene boligforeninger har herved mulighed for at søge om støtte til:

  • Miljøforbedringer i alment byggeri
  • Opretning
  • Udbedring
  • Vedligeholdelse
  • Forbedring
  • Ombygning (bedre tilgængelighed)
  • Sammenlægning af lejligheder

KNN Energirådgivning er også at finde på landsbyggefondens hjemmeside, og vi er klar til at udføre energimærkning og ekstern rådgivning om elementer i den grønne screening.

Søg støtte her http://form.jotform.com/201455008665049

Læs mere her https://lbf.dk/stoette/renoveringsstoette/

Kontakt os for at høre nærmere om andre energioptimeringer

kristina

Kontakt

Ring til Kristina på: +45 72 10 80 06
Skriv til os på: kd@knnenergiraadgivning.dk