Energitilskud

Vidste du, at du har mulighed for at søge om tilskud, når du får lavet en energioptimering?

Et af kravene for at du kan ansøge om energitilskud hos energistyrelsen er at du har en gyldig energimærkningsrapport på dit hus.

Har du en energimærkningsrapport som er fra 1. oktober 2012 eller senere kan din rapport være gyldig for at kunne ansøge om tilskud, medmindre du har lavet forbedringer siden rapporten blev udarbejdet.

Kontakt os, så kan vi være behjælpelig med at finde ud af om din energimærkningsrapport er gyldig for at du kan ansøge om tilskud.

KNN Energirådgivning er autoriseret energimærkningsfirma og vi kan derfor tilbyde dig denne ydelse.

Honorar for udarbejdelsen af din energimærkning er tilskudsberettiget.

Læs mere ⟶

Tilskudsordning

I forbindelse med folketingets vedtagelse af ny klimalov indeholder denne lov også ny tilskudsmuligheder til energiforbedringer. Den nye ordning er gældende i årene fra 1. oktober 2020 – 2024.

Den nye ordning vil blive administreret centralt fra Energistyrelsen og indeholder 2 puljer – henholdsvis:

· En erhvervspulje primært til energiforbedringer i erhvervs- og industri virksomheder og kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder

· En bolig- bygningspulje til energieffektiviseringer i bygninger- og boliger som er registreret til helårsbeboelse på BBR – www.ois.dk

KNN Energirådgivning har allerede serviceret rigtig mange med at rådgivning om at søge tilskud og vi er også klar til at være din personlige rådgiver igennem hele forløbet omkring ansøgnings- og dokumentationsprocessen.

Kontakt og allerede i dag hvis du ønsker at søge om tilskud til dine næste energiforbedringer.

Læs mere om hvordan dine muligheder er for at søge tilskud til dine fremtidige energispareprojekter.

Som bolig- bygningsejer registreret som helsårsbolig på BBR er det muligt at søge tilskud til følgende forbedringer:

 • Tilskud til omlægning fra bio (fastbrændsel, træpiller og halm), olie, gas, el-varme (el-radiatorer) ved konvertering til luft til vand / jordvarmepumper
 • Tilskud til ventilation, efterisolering af loft, facade og terrændæk/ gulve samt udskiftning af vinduer og døre.

KNN Energirådgivning kan hjælpe dig.

Kontakt os allerede i dag og vi er klar til at hjælpe dig med rådgivning omkring ansøgnings- og dokumentationsprocessen. På denne måde sikrer du dig at din ansøgning bliver indsendt korrekt til energistyrelsen.

VIGTIG INFORMATION OMKRING ansøgningskrav:

 • Din BBR-meddelelse skal være registreret med den varmekilde som dit hus er opvarmet med i dag

Denne tjekker du ved at gå ind på www.ois.dk og er den ikke korrekt kan du få det ændret ved at kontakte kommunen / teknisk forvaltning

 • Ansøgning skal oprettes med den persons NemId, der er registreret som ejer af boligen / bygningen på tinglysning
 • Ansøgningen kan efterfølgende tilkobles en ekstern rådgiver for at færdiggøre din ansøgning og indsende den korrekt til energistyrelsen
 • For at kunne få tilskud er det vigtigt at du IKKE køber materialer eller sætter håndværkere i gang, før du har fået besked, også kaldet tilsagn fra energistyrelsen.
 • Vent derfor på svar fra Energistyrelsen, inden du laver en aftale med en håndværker
 • Først når du har fået tilsagn fra energistyrelsen må du bestille materialer samt indgå en aftale med en håndværker for at få udført din forbedring.
 • Ved ansøgning om tilskud til varmepumper så skal der anvendes en VE-godkendt installatør for at opnå tilskud til installation af varmepumper fra bygningspuljen (Dette krav er DOG først gældende pr. 1 april 2021)
 • Varmepumpen skal være en A++ eller A+++ model og skal bl.a. dokumenteres overfor energistyrelsen med et datablad på varmepumpen.
 • BBR skal først ændres til den nye varmekilde når arbejdet er udført

Kontakt os allerede i dag og KNN Energirådgivning er klar hjælpe dig på vej med udarbejdelse af energimærkning samt yde rådgivning og vejledning i håndtering af dine ansøgninger om tilskud via Boligpuljen.

Erhvervspuljen:

I erhvervspuljen er det blandt andet muligt at søge om tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Kontakt os allerede i dag og KNN Energirådgivning er klar til at være behjælpelig med beregninger og administrationsrådgivning.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til den nye energispare tilskudsordning.

Ring til Kristina på: +45 72 10 80 06 eller skriv til os på: kd@knnenergiraadgivning.dk

Energispareordningen 2021

For at ansøge om energitilskud skal du have en gyldig energimærkningsrapport.

Denne rapports beregnede netto energibehov er grundlag for beregning af tilskuddets størrelse.

Du får udover energitilskuddet også tilskud til udarbejdelsen af energimærkningen, som tager udgangspunkt i en fast defineret model.

Hos KNN Energirådgivning er vi autoriseret i at udarbejde energimærkningen, og vi er derfor klar til at hjælpe dig med denne del af ansøgningskravet.

Kontakt os gerne hvis vi skal hjælpe dig.

KNN Energirådgivning logo

Tilskud til andre energioptimeringer samt renoveringsstøtte til almene boligforeninger via landsbyggefonden.

Du kan søge støtte til renoveringer, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver.

Almene boligforeninger har herved mulighed for at søge om støtte til:

 • Miljøforbedringer i alment byggeri
 • Opretning
 • Udbedring
 • Vedligeholdelse
 • Forbedring
 • Ombygning (bedre tilgængelighed)
 • Sammenlægning af lejligheder

KNN Energirådgivning er også at finde på landsbyggefondens hjemmeside, og vi er klar til at udføre energimærkning og ekstern rådgivning om elementer i den grønne screening.

Søg støtte her http://form.jotform.com/201455008665049

Læs mere her https://lbf.dk/stoette/renoveringsstoette/

Kontakt os for at høre nærmere om andre energioptimeringer

kristina

Kontakt

Ring til Kristina på: +45 72 10 80 06
Skriv til os på: kd@knnenergiraadgivning.dk