Energitilskud

Vidste du, at du har mulighed for at søge om tilskud, når du får lavet en energioptimering?

Et af kravene for at du kan ansøge om energitilskud hos energistyrelsen er at du har en gyldig energimærkningsrapport på dit hus.

Har du en energimærkningsrapport som er fra 1. oktober 2012 eller senere kan din rapport være gyldig for at kunne ansøge om tilskud, medmindre du har lavet forbedringer siden rapporten blev udarbejdet.

Kontakt os, så kan vi være behjælpelig med at finde ud af om din energimærkningsrapport er gyldig for at du kan ansøge om tilskud.

KNN Energirådgivning er autoriseret energimærkningsfirma og vi kan derfor tilbyde dig denne ydelse.

Honorar for udarbejdelsen af din energimærkning er tilskudsberettiget.

Læs mere ⟶

Tilskudsordning

I forbindelse med folketingets vedtagelse af ny klimalov indeholder denne lov også ny tilskudsmuligheder til energiforbedringer. Den nye ordning er gældende i årene fra 1. oktober 2020 – 2024.

Den nye ordning administreres centralt fra Energistyrelsen og indeholder 2 puljer – henholdsvis:

 • En erhvervspulje primært til energiforbedringer i erhvervs- og industri virksomheder og kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder
 • En bolig- bygningspulje til energieffektiviseringer i bygninger- og boliger som er registreret til helårsbeboelse på BBR –www.ois.dk

KNN Energirådgivning har allerede serviceret rigtig mange med rådgivning om at søge tilskud og vi er også klar til at være din personlige rådgiver igennem hele forløbet omkring ansøgnings- og dokumentationsprocessen.

Kontakt og allerede i dag hvis du ønsker at søge om tilskud til dine næste energiforbedringer.

Længere nede kan du læse mere om dine muligheder for at søge tilskud til dine næste energispareprojekter, hvordan du kan forberede dig til næste runde samt hvordan vi kan hjælpe dig.

Da det handler om ”først til mølle” princippet så er det vigtigt, at du er klar inden puljen åbner.

Som bolig- bygningsejer registreret som helsårsbolig på BBR er det muligt at søge tilskud til følgende forbedringer:

 • Tilskud til omlægning fra bio (fastbrændsel, træpiller og halm), olie, gas, el-varme (el-radiatorer) ved konvertering til luft til vand / jordvarmepumper
 • Tilskud til ventilation, efterisolering af loft, facade og terrændæk/ gulve samt udskiftning af vinduer og døre

For at komme i betragtning om at ansøge om tilskud indenfor klimaskærm kræver det først og fremmest:

 • At du har en gyldig energimærkning på din bolig som enten skal være energimærke E, F eller G
 • Den kan være gyldig hvis den er fra 1. oktober 2012 og frem og uden der er sket forbedringer på huset siden den blev udarbejdet.

Denne rapports beregnede netto energibehov er grundlag for beregning af tilskuddets størrelse til dig.

Energimærkningsrapporten er en god ide at få lavet nu hvis du vil søge tilskud i august 2021 puljen således den del af ansøgningskravet er på plads inden puljen den åbner.

KNN er autoriseret energimærkningsfirma og vi kan derfor hjælpe dig med del af ansøgningskravet.

VIGTIG INFORMATION OMKRING ANSØGNING I BYGNINGSPULJEN:

 • Indhent gerne tilbud så du kender økonomien, MEN påbegynd IKKE arbejdet eller afgiv ikke nogen ordre til din håndværker eller leverandør.
 • Din BBR-meddelelse skal være registreret med den varmekilde som dit hus er opvarmet med i dag

tjekker du ved at gå ind på www.ois.dk og er den ikke korrekt er det kun dig som bygningsejer der kan ændre det ved at kontakte kommunen / teknisk forvaltning

 • Ansøger / boligens / bygningens ejer skal være registreret som ejer af bygningen på tinglysning
 • For at kunne få tilskud er det vigtigt at du IKKE køber materialer eller sætter håndværkere i gang, før du har fået besked, også kaldet tilsagn fra energistyrelsen.
 • Vent derfor på svar fra Energistyrelsen, inden du laver en aftale med en håndværker
 • Først når du har fået tilsagn fra energistyrelsen må du bestille materialer samt indgå aftale med en håndværker og få udført din forbedring.
 • Tilsagn om tilskud kan altså kun gives, hvis arbejdet IKKE er påbegyndt før Energistyrelsen har meddelt tilsagnet.
 • Ved ansøgning om tilskud til varmepumper så skal der anvendes en VE-godkendt installatør for at opnå tilskud til installation af varmepumper fra bygningspuljen
 • Varmepumpen skal være en A++ eller A+++ model og skal dokumenteres overfor energistyrelsen med et datablad på varmepumpen. Du skal derfor sikre dig med din håndværker / leverandør at dette kan dokumenteres.
 • BBR skal først ændres til den nye varmekilde når arbejdet er udført

Når du har oprettet din ansøgning om tilskud skal din ansøgning indsendes til energistyrelsen for at anmode om tilsagn. Det er kun energistyrelsen der kan give dig tilsagnet – KNN Energirådgivning er derfor uanset udfaldet ikke ansvarlig for om energistyrelsen giver tilsagn til tilskuddet.

Vi hjælper med processen, men det er bygningsejers ansvar at overholde energistyrelsens gældende regler omkring ansøgning om tilskud i bygningspuljen som beskrevet ovenfor.

Dit anslået tilskudsbeløb kan du tjekke via nedenstående link

Minimums tilskudsbeløb der kan søges er kr. 5.000,-

Kontakt os allerede i dag og KNN Energirådgivning er klar hjælpe dig på vej med udarbejdelse af energimærkning samt yde rådgivning og vejledning i håndtering af dine ansøgninger om tilskud via Bygningspuljen.

Erhvervspuljen:

I erhvervspuljen er det blandt andet muligt at søge om tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Kontakt os allerede i dag og KNN Energirådgivning er klar til at være behjælpelig med beregninger og administrationsrådgivning.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til den nye energispare tilskudsordning.

Ring til Kristina på: +45 72 10 80 06 eller skriv til os på: kd@knnenergiraadgivning.dk

Energispareordningen 2021

For at ansøge om energitilskud skal du have en gyldig energimærkningsrapport.

Denne rapports beregnede netto energibehov er grundlag for beregning af tilskuddets størrelse.

Du får udover energitilskuddet også tilskud til udarbejdelsen af energimærkningen, som tager udgangspunkt i en fast defineret model.

Hos KNN Energirådgivning er vi autoriseret i at udarbejde energimærkningen, og vi er derfor klar til at hjælpe dig med denne del af ansøgningskravet.

Kontakt os gerne hvis vi skal hjælpe dig.

KNN Energirådgivning logo

Tilskud til andre energioptimeringer samt renoveringsstøtte til almene boligforeninger via landsbyggefonden.

Du kan søge støtte til renoveringer, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver.

Almene boligforeninger har herved mulighed for at søge om støtte til:

 • Miljøforbedringer i alment byggeri
 • Opretning
 • Udbedring
 • Vedligeholdelse
 • Forbedring
 • Ombygning (bedre tilgængelighed)
 • Sammenlægning af lejligheder

KNN Energirådgivning er også at finde på landsbyggefondens hjemmeside, og vi er klar til at udføre energimærkning og ekstern rådgivning om elementer i den grønne screening.

Søg støtte her http://form.jotform.com/201455008665049

Læs mere her https://lbf.dk/stoette/renoveringsstoette/

Kontakt os for at høre nærmere om andre energioptimeringer

kristina

Kontakt

Ring til Kristina på: +45 72 10 80 06
Skriv til os på: kd@knnenergiraadgivning.dk